چهارپایه خورشیدی بلند
نام محصول
چهارپایه خورشیدی بلند
کد محصول
601
رنگ بندی
واحد
به
تعداد در کارتن
عدد
وزن کارتن
کیلوگرم
طول کارتن
سانتی متر
عرض کارتن
سانتی متر
ارتفاع کارتن
سانتی متر
توضیحات
وضعیت انبار
موجود است
ایران کد محصول
محصولات پیشنهادی
15
39